მომსახურების პირობები

სამართლებრივი პასუხისმგებლობის

ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებით და ჩვენი პროდუქციის შეკვეთით თქვენ ეთანხმებით შემდეგ პირობებს

თქვენ უნდა იყოთ 18 წელზე მეტი ასაკის

არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნას გამოყენებული ჩვენი პროდუქტები დიდ ბრიტანეთში ადამიანის საცდელებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან MHRA– ს ნებართვის გარეშე. ისინი არ არიან გამოკვლევითი სამკურნალო საშუალებები.

ჩვენი SARMS პროდუქტები იყიდება მხოლოდ კვლევის მიზნით.

ამ ვებ – გვერდზე რეკლამირებული, გაყიდული ან სხვაგვარად ნახსენები ყველა პროდუქტი არის კვლევის ლაბორატორიული ქიმიკატები

ზოგადი პირობები და შეთანხმებები გამოყენების შესახებ: ყველა მომხმარებელი უნდა იყოს მინიმუმ 18 წლის ასაკის ჩვენი პროდუქციის შესაძენად.

გთხოვთ, წაიკითხოთ და გადახედოთ შემდეგი შეთანხმებების გამოყენების პირობებს, სანამ ამ ვებ – გვერდის და ასოცირებული სერვისების გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცნობით.

ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით გამოყენების წესსა და პირობებს. თუ არ ეთანხმებით, გთხოვთ, დატოვოთ და უგულებელყოთ აქ მოცემული ინფორმაცია.

www.sarmsstore.co.uk იტოვებს უფლებას შეცვალოს გამოყენების წესები და პირობები, მთლიანად ან ნაწილობრივ, ნებისმიერ დროს, თქვენი წინასწარი შეტყობინების გარეშე. შესაბამისად, თქვენ ყოველთვის უნდა გადახედოთ ამ გვერდს ამ ვებსაიტისა და ან სერვისების გამოყენებამდე, რათა დარწმუნდეთ, რომ გესმით, რა პირობებში გაქვთ ნებადართული წვდომა.

ჩვენი ვებსაიტის გამოყენება, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ამ ვებსაიტის გამოყენებას არეგულირებს წესები და პირობები და ვებსაიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც აქ მოცემულია ამ ცნობარში. ამ ვებსაიტის გამოყენებისას თქვენ ეკრძალებათ შეცვალონ, განაწილონ, გადასცენ, გადაამუშავონ, გამოაქვეყნონ, ლიცენზირება, გადასცენ ან გაყიდონ ამ ვებსაიტზე მიღებული ინფორმაცია, პროდუქტები ან მომსახურება. ამასთან, თქვენ შეგიძლიათ აჩვენოთ, გადმოწეროთ ან დაბეჭდოთ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი მასალის ბეჭდური ასლები თქვენი პირადი, არაკომერციული გამოყენებისათვის, სანამ არ შეცვლით შინაარსს ან არ წაშლით საავტორო უფლებებს, სავაჭრო ნიშანს ან სხვა საკუთრების შეტყობინებას. აკრძალულია ამ ვებ – გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის ნებისმიერი სხვა გამოყენება ჩვენი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

ამ ვებ – გვერდის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გამოყენება, მართალია სასარგებლო, არ უნდა იქნას გამოყენებული თქვენი მრჩეველის რჩევების შემცვლელად. ამ ვებ – გვერდიდან ხელმისაწვდომი ინფორმაცია არ არის გამოყენებული ნებისმიერი სამედიცინო მდგომარეობის ან დაავადების დიაგნოზირებისთვის. ამ ვებსაიტზე პროდუქტები იყიდება მხოლოდ კვლევითი მიზნებისთვის. www.sarmsstore.co.uk იტოვებს უფლებას გამოასწოროს ნებისმიერი უზუსტობა ან ბეჭდვითი შეცდომა ამ ვებ – გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაში და პასუხისმგებლობა არ ეკისრება ასეთ შეცდომებს. ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან განახლდეს გაფრთხილების გარეშე და ფასები და საქონლისა და მომსახურების ხელმისაწვდომობა შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.

არ გთავაზობთ რაიმე რჩევას.

შინაარსი განკუთვნილია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისათვის და არ არის გამიზნული სპეციფიკური რჩევების მისაცემად და ამ მხრივ მას არ უნდა დაეყრდნონ. თქვენ არ უნდა იმოქმედოთ ან დაეყრდნოთ შინაარსს პროფესიონალის რჩევის გარეშე.
ამ ვებსაიტზე გაყიდული პროდუქტები მხოლოდ სამეცნიერო მიზნებისთვისაა.

ინდმეტიულობა.

თქვენ ამით ეთანხმებით ზიანის ანაზღაურებას და ჩატარებას www.sarmsstore.co.ukდა ჩვენი შვილობილი კომპანიები, შვილობილი კომპანიები, ოფიცრები, დირექტორები, აგენტები, თანაბრენდერები, პარტნიორები და თანამშრომლები უვნებელია ნებისმიერი პრეტენზიისგან ან მოთხოვნისგან, მათ შორის, ადვოკატის გონივრული ანაზღაურება, რომელიც გააკეთა ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ ამ ვებსაიტზე თქვენი შინაარსის გამოყენებას ან წარმოქმნას. ან ნებისმიერი შინაარსი, რომელსაც ამ ვებსაიტის საშუალებით გაგზავნით, გამოაქვეყნებთ ან გადასცემთ, ამ ვებსაიტით სარგებლობას, ამ ვებსაიტთან თქვენს კავშირს, ამ ხელშეკრულების წესების დარღვევას ან სხვისი უფლებების დარღვევას.

ბმულები / პროგრამული უზრუნველყოფა.

ამ ვებსაიტების გარეთ ან ვებსაიტებზე ბმულები მხოლოდ კომფორტისთვისაა განკუთვნილი. www.sarmsstore.co.uk არ განიხილავს, არ ამტკიცებს, არ ამტკიცებს და არ აკონტროლებს მას და არ არის პასუხისმგებელი ამ საიტებზე მიბმულ საიტებზე, ამ საიტების შინაარსზე, მასში დასახელებულ მესამე მხარეებზე ან მათ პროდუქტებზე ან მომსახურებებზე. სხვა საიტთან დაკავშირება მხოლოდ თქვენს საფრთხეშია და www.sarmsstore.co.uk პასუხისმგებლობა არ ეკისრება რაიმე ზიანის ანაზღაურებაზე დაკავშირებასთან დაკავშირებით. www.sarmsstore.co.uk და უარყოფს ყველა გარანტიას, გამოხატულ და ნაგულისხმევს ამ საიტებზე ნაპოვნი ნებისმიერი მასალის ან ინფორმაციის სიზუსტეს, ვალიდობასა და კანონიერებას. ჩამოტვირთვის პროგრამული საიტების ბმულები მხოლოდ მოსახერხებელია და www.sarmsstore.co.uk არ არის პასუხისმგებელი და არ არის პასუხისმგებელი პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოტვირთვასთან დაკავშირებულ სირთულეებსა და შედეგებზე. ნებისმიერი გადმოწერილი პროგრამის გამოყენება რეგულირდება სალიცენზიო ხელშეკრულების პირობებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომელიც თან ახლავს ან უზრუნველყოფილია პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.

ჩვენი ვებ – გვერდის ხელმისაწვდომობა

ეს ვებ – გვერდი ზოგადად ხელმისაწვდომია მომხმარებლებისთვის დღეში ოცდაოთხი (24) საათი, კვირაში შვიდი (7) დღე, წელიწადში სამას სამოცდახუთი (365) დღე. თუმცა, www.sarmsstore.co.uk იტოვებს უფლებას, ჩვენი ვებგვერდი მიუწვდომელი გახადოს ნებისმიერ დროს, რაიმე მიზეზით და ნებისმიერი დროის განმავლობაში. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამას www.sarmsstore.co.uk პასუხს არ აგებს ამ ვებსაიტის ან / და მასში არსებული მომსახურებებისა და პროდუქტების შეჩერებასთან, შეჩერებასთან ან შეწყვეტასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ზიანისათვის. გამოყენების ამ პირობების მიღებისთანავე www.sarmsstore.co.uk გაძლევთ საშუალებას ნახოთ შინაარსი ვებსაიტზე მხოლოდ თქვენი პირადი მოხმარებისთვის. ვებგვერდზე განთავსებული მასალა განკუთვნილია მხოლოდ იმ პირებისთვის, რომლებიც იკითხებიან www.sarmsstore.co.uk პროდუქტები ან მომსახურება. თუ ვებსაიტზე წვდომა არ გაქვთ ასეთი მიზნებისათვის, ახლა შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვებსაიტი. გარკვეულწილად, იკრძალება არა ფიზიკური პირების, ან აგენტების, ადვოკატების ან არა ინდივიდუალური პირების მიერ გამოყენება.

თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია.

www.sarmsstore.co.uk ან ჩვენი ვებ – გვერდის გამოყენების ან მონახულებისას თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შეგროვება და / ან გამოყენება რეგულირდება www.sarmsstore.co.uk კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და გამოყენების წესები და პირობები. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ მოგვცემთ მასში მოცემულ უფლებებს. ამ ვებსაიტის გამოყენებისას თქვენ არ შეგიძლიათ ატვირთოთ, გაავრცელოთ ან სხვაგვარად გამოაქვეყნოთ ამ ვებგვერდზე ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება შეფასდეს, როგორც უცენზურო, ცილისმწამებლური, ცილისმწამებლური, მუქარის შემცველი, შეურაცხმყოფელი, უკანონო, კონფიდენციალურობის უფლებების შეჭრა ან სხვაგვარად საჩივარი ან შეიძლება წარმოადგენდეს დარღვევას ნებისმიერი კანონის. გარდა იმ ინდივიდუალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაციისა, რომელიც თქვენგან შეგროვდათ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად, ყველა კომენტარი, შენიშვნა, წინადადება, იდეა ან სხვა კომუნიკაციური ინფორმაცია გახდება ექსკლუზიური საკუთრება www.sarmsstore.co.uk და შენ მიანიჭებ www.sarmsstore.co.uk ჰონორარისგან თავისუფალი, მარადიული, შეუქცევადი, მთელ მსოფლიოში, არა-ექსკლუზიური ლიცენზია გამოიყენოს ან გამოიყენოს იგივე. www.sarmsstore.co.uk თავისუფალია კოპირება, გამჟღავნება, გავრცელება ან ანალიზი ნებისმიერი ასეთი ინფორმაციის ნებისმიერი და ყველა მიზნით და არანაირად არ არის ვალდებული აანაზღაუროს თქვენ ნებისმიერი ასეთი ინფორმაცია.

გარანტიების უარყოფა.

www.sarmsstore.co.uk გთავაზობთ შინაარსს ამ ვებ – გვერდზე, როგორც თქვენი, ჩვენი მომხმარებლის მომსახურება. ამ ვებგვერდზე არ შეიძლება და არც არის, შეიცავს ინფორმაციას გაყიდული პროდუქციის ყველა პროგრამის შესახებ. ეს შეიძლება არ შეიცავდეს ყველა ინფორმაციას, რომელიც გამოიყენება თქვენს პირად გარემოებებზე ან გაყიდული პროდუქტების თქვენს გამოყენებაზე. ამ ვებსაიტის შინაარსი, ვებსაიტის სერვერი, რომელიც მას ხელმისაწვდომს ხდის, და მომსახურებები და პროდუქტები www.sarmsstore.co.uk მოცემულია ამ ვებ – გვერდზე, მოცემულია ”როგორც არის” და ”როგორც ხელმისაწვდომი” საფუძველზე რაიმე სახის გარანტიის გარეშე, იქნება ეს გამოხატული, ნაგულისხმევი ან კანონიერი. www.sarmsstore.co.uk აშკარად უარყოფს პასუხისმგებლობას ტექნიკური გაუმართაობის (აპარატურის ან პროგრამული უზრუნველყოფის ჩავარდნის ჩათვლით), არასრული, გაწურული ან დაგვიანებული კომპიუტერის გადაცემის ან / და ტექნიკური უზუსტობის, აგრეთვე მესამე მხარის მიერ მომხმარებლის გადაცემის უნებართვო შესვლაზე. Უფრო, www.sarmsstore.co.uk არ წარმოადგენს და არ იძლევა გარანტიას, რომ არ ხდება ვირუსის ან სხვა დამაბინძურებელი ან გამანადგურებელი თვისებების გადაცემა, ან რომ თქვენს კომპიუტერულ სისტემას რაიმე დაზიანება არ მიადგება. თქვენ მხოლოდ ერთი პასუხისმგებლობა გექნებათ მონაცემთა ან / და აღჭურვილობის ადეკვატურ დაცვასა და სარეზერვო ასლზე და ყველა ზომების მიღება, რომ გამოიკვლიოთ კომპიუტერული ვირუსები ან სხვა დესტრუქციული თვისებები. ამ ვებ – გვერდის გამოყენებით, თქვენ აცნობიერებთ, რომ ამგვარი გამოყენება საფრთხის წინაშე დგას თქვენს მიერ, პასუხისმგებლობის ჩათვლით ყველა იმ ხარჯზე, რომელიც დაკავშირებულია ყველა საჭირო მომსახურებასთან ან ნებისმიერი მოწყობილობის შეკეთებასთან, რომელსაც იყენებთ ამ ვებ – გვერდზე. სრული მოცულობით არ არის გამორიცხული მოქმედი კანონით www.sarmsstore.co.uk, მათი სამედიცინო მრჩეველები, მომწოდებლები, კონსულტანტები, დირექტორები და თანამშრომლები უარყოფენ და გამორიცხავენ ყველა გარანტიას ყველა შინაარსის, გამოხატული, ნაგულისხმევი ან კანონით გათვალისწინებული. ეს პასუხისმგებლობა მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ, ნებისმიერი გარანტიით ან ვაჭრობით ვაჭრობით, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად და დარღვევის გარეშე. www.sarmsstore.co.uk არ იძლევა გარანტიას, რომ შინაარსი ზუსტი, სრული ან აქტუალურია. www.sarmsstore.co.uk არ იძლევა გარანტიას, რომ ეს ვებსაიტი იმუშავებს შეცდომის გარეშე, ხარვეზების გამოსწორება ან ამ ვებსაიტის ან ვებსაიტის სერვერის მიერ მისი ხელმისაწვდომობა ვირუსებისა და სხვა მავნე კომპონენტების გარეშე. ფასისა და ხელმისაწვდომობის შინაარსი, ისევე როგორც სხვა ვებსაიტი, რომელიც შეიცავს ამ ვებგვერდს ან მისგან ხელმისაწვდომი, ექვემდებარება შეცვლას გაფრთხილების გარეშე. თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენებამდე უნდა დაადასტუროთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პროდუქტის შეფუთვაზე. თქვენ აიღებთ პასუხისმგებლობას სიზუსტეზე,

ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენებამდე უნდა დაადასტუროთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პროდუქტის შეფუთვაზე. თქვენ აიღებთ პასუხისმგებლობას თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე, მიზანშეწონილობაზე და კანონიერებაზე www.sarmsstore.co.uk. როგორც ნაწილობრივი განხილვა ამ ვებ – გვერდზე თქვენი წვდომისა და მისი შინაარსის გამოყენების შესახებ, ეთანხმებით ამას www.sarmsstore.co.uk არ არის პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე რაიმე ფორმით, გადაწყვეტილების მისაღებად, ან თქვენი ქმედებების ან მოქმედებების შინაარსზე დაყრდნობით. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ საერთო პასუხისმგებლობა www.sarmsstore.co.uk თქვენს გამოყენებასთან და წვდომასთან დაკავშირებული, მოქმედების ან საჩივრის ფორმის მიუხედავად (მაგალითად, ხელშეკრულება, გარანტია, დანაშაული, დაუდევრობა, მკაცრი პასუხისმგებლობა, პროფესიული არასათანადო მოპყრობა, თაღლითობა ან სარჩელის სხვა საფუძვლები), შემოიფარგლება ნასყიდობის ფასით ნებისმიერი ნივთისგან, რომელიც შეძენილი გაქვთ www.sarmsstore.co.uk შესაბამის გარიგებაში.www.sarmsstore.co.uk ნებისმიერ შემთხვევაში პასუხს არ აგებს პირდაპირი, არაპირდაპირი, განსაკუთრებული, შემთხვევითი, თანმიმდევრული ან სადამსჯელო ზიანისთვის, თუნდაც www.sarmsstore.co.uk ურჩია ასეთი ზიანის მიყენების შესახებ. ეს არის პასუხისმგებლობის ყოვლისმომცველი შეზღუდვა, რომელიც ეხება ნებისმიერი სახის დანაკარგსა და ზარალს. თუ თქვენ უკმაყოფილო ხართ ამ ვებსაიტით ან მისი შინაარსით (გამოყენების პირობების ჩათვლით), თქვენი ერთადერთი განსაკუთრებული საშუალებაა შეაჩეროთ ამ ვებსაიტის გამოყენება. იმის გამო, რომ ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის გამორიცხვას ან შეზღუდვას შემთხვევითი ან შედეგად მიყენებული ზიანისათვის, ასეთი შეზღუდვა შეიძლება არ იყოს გამოყენებული თქვენთვის.

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქტები განკუთვნილია მხოლოდ ლაბორატორიული კვლევისთვის.

ამ ნივთების შეძენისას მომხმარებელი აცხადებს, რომ ამ პროდუქციის მოხმარებასთან ან დისტრიბუციასთან დაკავშირებული რისკები არსებობს. ეს ქიმიკატები არ არის გამიზნული საკვები დანამატების, წამლების, კოსმეტიკური საშუალებების, საყოფაცხოვრებო ქიმიკატების ან სხვა შეუსაბამო გამოყენებისთვის. ამ საიტზე განთავსებული მასალის ჩამონათვალი არ წარმოადგენს მისი გამოყენების ლიცენზიას ნებისმიერი პატენტის დარღვევაში. ყველა პროდუქტს მხოლოდ კვალიფიციური და სათანადოდ გაწვრთნილი პროფესიონალები გაუმკლავდებიან. ყველა მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ საკუთარი მიმოხილვისა და შესწავლის შედეგად, მათ სრულად იცნობენ და იცნობენ შემდეგს: მთავრობის რეგულაციები ყველა პროდუქტის გამოყენებისა და მათი ზემოქმედების შესახებ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საფრთხეები, რომლებიც დაკავშირებულია მათ მიერ შეძენილი პროდუქციის დამუშავებასთან. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საშიშროების ადეკვატური გაფრთხილების აუცილებლობა ნებისმიერ პროდუქტთან. www.sarmsstore.co.uk იტოვებს უფლებას შეზღუდოს ან / და უარი თქვას პროდუქციის რეალიზაციაზე არაკვალიფიციური პირებისათვის, თუ საფუძველი გვაქვს ვიფიქროთ, რომ ბოროტად გამოყენება მოხდება.

www.sarmsstore.co.uk პროდუქტები განკუთვნილია მხოლოდ ლაბორატორიული კვლევის მიზნებისთვის და თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ისინი არ უნდა იქნას გამოყენებული სხვა მიზნებისთვის, მათ შორის, არ შემოიფარგლება ვიტრო დიაგნოსტიკის მიზნით, საკვებ წამლებში, სამედიცინო მოწყობილობებში, კოსმეტიკაში ადამიანისთვის ან ცხოველისთვის ან კომერციული მიზნებისთვის. შემსყიდველი თანახმაა, რომ პროდუქტები არ არის სტერილიზებული ან შემოწმებული www.sarmsstore.co.uk უსაფრთხოებისა და ეფექტურობისთვის საკვებში, წამლებში, სამედიცინო მოწყობილობებში, კოსმეტიკურ, კომერციულ ან სხვა გამოყენებაში.

შემსყიდველი პირდაპირ წარმოადგენს და იძლევა ამის გარანტიას www.sarmsstore.co.uk რომ მყიდველი სათანადოდ შეამოწმებს, გამოიყენებს, აწარმოებს და ბაზარზე შეყიდის ნებისმიერ პროდუქტს www.sarmsstore.co.uk ან / და მასალებიდან, რომლებიც შეძენილია პროდუქტებით www.sarmsstore.co.uk საიმედო პირის პრაქტიკის შესაბამისად, რომელიც გამოცდილია ამ სფეროში და მკაცრად შეესაბამება ყველა მოქმედ კანონს და რეგულაციებს, ახლა და შემდგომში ამოქმედებული. შემდგომი შემსყიდველი იძლევა გარანტიას, რომ ნებისმიერი პროდუქტით წარმოებული ნებისმიერი მასალა არ უნდა იყოს გაყალბებული ან არასწორი ბრენდის მიხედვით, სურსათის, წამლისა და კოსმეტიკური ფედერალური კანონის მნიშვნელობით და არ უნდა იყოს მასალა, რომელიც შეიძლება არ იყოს აქტის 404, 505 ან 512 მუხლების შესაბამისად. , დაინერგოს სახელმწიფოთაშორის ვაჭრობაში. მყიდველი ხვდება, რომ მას შემდეგ www.sarmsstore.co.uk პროდუქტები, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, განკუთვნილია მხოლოდ კვლევითი მიზნებისათვის, ისინი შეიძლება არ იყოს ტოქსიკური ნივთიერებების კონტროლის აქტის (TSCA) ინვენტარის ჩამონათვალში. შემსყიდველი იღებს პასუხისმგებლობას დარწმუნდეს, რომ პროდუქტიდან შეძენილია www.sarmsstore.co.uk დამტკიცებულია TSCA– ს გამოყენებისათვის, თუ ეს შესაძლებელია.

შემსყიდველს ევალება გადაამოწმოს საფრთხეები და ჩაატაროს ნებისმიერი შემდგომი გამოკვლევა, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ გაიგოს, თუ რა საშიშროებას შეიცავს პროდუქტიდან შეძენილი www.sarmsstore.co.uk. პროდუქტიდან შეძენილი არ არის www.sarmsstore.co.uk თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ჩაითვლება საკვები, წამლები, სამედიცინო ხელსაწყოები ან კოსმეტიკური საშუალებები. შემოთავაზებული ყველა პროდუქტი და მომსახურება მხოლოდ კვლევის მიზნებისთვისაა. არავითარ შემთხვევაში ამ მასალების გამოყენება არ უნდა იქნას გამოყენებული რეკრეაციული მიზნებისთვის და არც ადამიანის მოხმარებისთვის. და www.provenpeptides.com პასუხს არ აგებენ ნებისმიერი ზიანისთვის, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს გაუფრთხილებლობით, შეურაცხყოფით ან ნებისმიერი სხვა გაუთვალისწინებელი საკითხით.

გამოყენება და პატენტები.

ამ პროდუქტების შეძენისას მომხმარებელი აცხადებს, რომ მათ გამოყენებასთან დაკავშირებული საფრთხეები არსებობს. მომხმარებელი გვეუბნება და გვარწმუნებს, რომ მომხმარებლის დამოუკიდებელი განხილვისა და შესწავლის შედეგად, მათ სრულად იციან და იცნობენ:

(ᲛᲔ). ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია შეძენილი პროდუქციის დამუშავებასთან;
(II) სამრეწველო ჰიგიენის კონტროლი, რომელიც აუცილებელია მისი მუშაკების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ამგვარი საფრთხეებისგან დასაცავად;
(III) პროდუქტებთან დაკავშირებული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საფრთხეების ადეკვატური გაფრთხილების აუცილებლობა; და
(IV) მთავრობის რეგულაციები, ამგვარი პროდუქტების გამოყენებისა და მათი ზემოქმედების შესახებ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევზღუდოთ პროდუქციის რეალიზაცია ან არ გავყიდოთ პროდუქტი არაკვალიფიციურ მომხმარებელზე.

ნებისმიერი პასუხი ელ.ფოსტით ან გამოქვეყნების საშუალებით თქვენს / ჩემს ცხოველთან დაკავშირებით და მე / ჩემი / ჩემი და თქვენი და თქვენის გამოყენებით ეხება ქსოვილის ნიმუშებს და საგნების ტესტირებას. ჩვენი პასუხები არ გულისხმობს ადამიანის გამოყენებას და, რა თქმა უნდა, არაფერს აკეთებთ უკანონოდ ამ ვებსაიტზე.

მყიდველი იძლევა გარანტიას, რომ ისინი დაკავშირებულია ლაბორატორიასთან, დაწესებულებასთან, უნივერსიტეტთან ან სხვა კვლევით დაფუძნებულ დაწესებულებასთან, რომელიც იძლევა გარანტიას პროდუქციის ყიდვისა და გამოყენების შესახებ. www.sarmsstore.co.ukმხოლოდ კვლევის მიზნით. გარდა ამისა, ვინმემ უნდა შეიძინოს www.sarmsstore.co.uk ამას არ აქვს ნათქვამი, რომ ისინი თაღლითურ ქმედებას ჩაიდენენ, რისთვისაც მათ შეიძლება დაეკისრონ პასუხისმგებლობა.www.sarmsstore.co.uk იტოვებს უფლებას სათანადო ყურადღებით დაათვალიეროს სიზუსტის შესამოწმებლად მოწოდებული ინფორმაცია. www.sarmsstore.co.uk მისი შეხედულებისამებრ, შეიძლება მოითხოვდეს შეფარდების შემდგომი შემოწმება შეკვეთის შესრულებამდე.

მთლიანი ხელშეკრულება.

ეს წესები და პირობები, და აქ მოცემული ან მოხსენიებული ნებისმიერი პირობა წარმოადგენს მთელ ხელშეკრულებას შორის www.sarmsstore.co.uk თქვენ ეხებათ ამ ვებსაიტისა და ამ საკითხის გამოყენებას და უგულებელყოფთ ნებისმიერ წინასწარ გაგებას ან შეთანხმებას (იქნება ეს ელექტრონული, ზეპირი თუ წერილობითი) ამ საკითხის მიმართ, და შეიძლება შეიცვალოს ან შეიცვალოს, გარდა წერილობითი ფორმით, ან www.sarmsstore.co.uk ასეთი შესწორებების ან მოდიფიკაციების შეტანა წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

სერიოზულობა.

თუ ამ წესების და პირობების შეთანხმების რომელიმე ნაწილი მიიჩნევა ან განისაზღვრება, როგორც შეუძლებელი, მაშინ ეს ნაწილი უნდა აღმოიფხვრას ან შეიზღუდოს აუცილებელი მინიმალური მოცულობით. ამ წესებისა და პირობების დარჩენილი შეთანხმება, მათ შორის ნებისმიერი შესწორებული ნაწილი, დარჩება და იმოქმედებს სრულ ძალაში. გამოყენების წესები და პირობები წარმოადგენს ჩვენს შორის მთელ ხელშეკრულებას, რომელიც არეგულირებს თქვენს მიერ ვებ – გვერდის გამოყენებას.

ამ საშინაო პირობებში გამოყენებული სათაურები და ვებსაიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეიცავს მხოლოდ მითითებას.

ძალის მაჟორი.

www.sarmsstore.co.uk პასუხს არ აგებს რაიმე შეფერხების ან შესრულების შეუსრულებლობის გამო, რომელიც გამოწვეულია მისი გონივრული კონტროლის მიღმა მყოფი გარემოებებით, შეზღუდვის გარეშე, მოთხოვნილი პროდუქციის უკან შეკვეთების, ფოსტის შეფერხების, საბაჟო შეფერხების ან ტვირთის დაკარგვის გამო.www.sarmsstore.co.uk არ იქნება პასუხისმგებელი შეატყობინოს მომხმარებელს ასეთი შეფერხების შემთხვევაში. მომხმარებელი პასუხისმგებელია მხოლოდ სხვა ზომების მიღებაზე ალტერნატიული პროდუქტის შეძენისა და ამ შენაძენებთან დაკავშირებით გაწეული ნებისმიერი ხარჯების შესახებ.

სრული ხელშეკრულება.

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მოცემულია ამ საიტის კონკრეტულ „იურიდიულ შეტყობინებაში“, ეს წესები და პირობები წარმოადგენს მთლიან შეთანხმებას თქვენსა და ამ საიტს შორის ამ საიტისა და შინაარსის გამოყენებასთან დაკავშირებით. შეკვეთის შეკვეთისას "ვეთანხმები" -ს დაჭერით, თქვენ ეთანხმებით ჩვენი გზავნილისა და თანხის დაბრუნების წესებს.

ჩვენ გთავაზობთ ინფორმაციას, რომელიც ეხება ადამიანის გამოყენებას, როგორც სამეცნიერო სახელმძღვანელო მკვლევარების გასაანალიზებლად და დაეხმაროს ლაბორატორიულ ექსპერიმენტებს.

არავითარ შემთხვევაში არ იყიდება ეს პროდუქტები ადამიანის საკვებად და ჩვენ გავაუქმებთ ყველა შეკვეთას, რომელზეც შეიძლება ეჭვი გვეპარება ამ მიზნის გამოყენებით.

ყველა მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ჩვენს ქვეყანაში შეკვეთილი ნებისმიერი ქიმიური ნივთიერება ლეგალურია მათ ქვეყანაში.

დიდი ბრიტანეთის მომხმარებლებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ ამჟამად SARMS არ არის კონტროლირებადი ნივთიერება ნარკომანიის კანონი 1971 წ or 2016 წლის ფსიქოაქტიური ნივთიერებების აქტი

გთხოვთ, ნუ იყიდით ამ ვებსაიტზე შეძენილი ნივთიერებების ხელახლა გაყიდვას, რადგან ეს უკანონო იქნება 1968 წლის კანონი მედიკამენტების შესახებ

ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ადამიანის მოხმარებასთან დაკავშირებულ რაიმე შემთხვევაზე, რომელიც არ შემოიფარგლება: დაზიანება, სიკვდილი, ინვალიდობა, იძულება, ფინანსური ზარალი.

მიმოხილვა

ეს საიტი ექსპლუატაციას ახორციელებს www.sarmsstore.co.uk. მთელ საიტზე, ტერმინები "ჩვენ", "ჩვენ" და "ჩვენი" ეხება Sarms Store- ს. სარმსის მაღაზია გთავაზობთ ამ ვებსაიტს, მათ შორის ყველა ინფორმაციას, ინსტრუმენტს და მომსახურებას, რომელიც ამ საიტიდან შეგიძლიათ მოგეწოდოთ თქვენ, მომხმარებელმა, რაც განაპირობებს აქ მიღებულ ყველა წესის, პირობების, დებულების და შეტყობინებების მიღებას.

მიერ გამოჩენის ჩვენი საიტი და / ან შეძენის რაიმე ჩვენგან, თქვენ ჩაერთონ ჩვენი "სამსახურის" და ეთანხმებით შემდეგი ვადები და პირობები ( "პირობები", "წესები"), მათ შორის დამატებითი პირობები და პოლიტიკა დამოწმებული შესაბამისად ან / და შესაძლებელია ჰიპერბმული. ეს პირობები ვრცელდება ყველა მომხმარებლისათვის საიტი, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე წევრებს, რომლებიც ბრაუზერები, მომწოდებლებთან, მომხმარებლებთან, სავაჭრო ობიექტებში, ან / და ავტორების შინაარსი.

გთხოვთ ამ მომსახურების პირობები ყურადღებით სანამ წვდომის ან ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებისას. შესვლით ან რომელიმე ნაწილზე, თქვენ ეთანხმებით გამოხატავთ თანხმობას ამ პირობები. თუ არ ეთანხმებით, ყველა პირობები და ამ ხელშეკრულებას, მაშინ შეიძლება ვერ შედიხართ ნახვა ან ნებისმიერი მომსახურება. თუ ეს პირობები განიხილება შეთავაზება, მიღება მკაფიოდ შემოიფარგლება ეს პირობები.

ნებისმიერი ახალი ფუნქციები ან ინსტრუმენტის რომელიც ემატება მიმდინარე მაღაზიაში ასევე უნდა დაექვემდებაროს პირობები. შეგიძლიათ განიხილავს ყველაზე მიმდინარე მობილური პირობები ნებისმიერ დროს ამ გვერდზე. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ განახლება, შეცვლა ან შეცვალოს ნებისმიერი ნაწილი ამ მომსახურების პირობები მიერ განთავსების განახლებები და / ან ცვლილებების შეტანა ჩვენი ნახვა. ეს არის თქვენი პასუხისმგებლობა, რათა შეამოწმოს ამ გვერდზე პერიოდულად ცვლილებები. თქვენს მიერ გამოყენების ან ხელმისაწვდომობის ნახვა შემდეგ განთავსებას რაიმე ცვლილება წარმოადგენს მიღების იმ ცვლილებებს.

ჩვენი მაღაზია მასპინძლობს Shopify Inc.- ს, რომელიც მოგვცემს ონლაინ ელექტრონული კომერციის პლატფორმას, რომელიც საშუალებას მოგვცემს მოგვყოთ ჩვენი პროდუქცია და მომსახურება.

სექცია 1 - ONLINE STORE TERMS

შეთანხმებული, ამ მომსახურების პირობები, თქვენ წარმოადგენს, რომ თქვენ, სულ ცოტა ასაკში უმრავლესობით თქვენი სახელმწიფო ან ოლქი საცხოვრებელი, ან, რომ თქვენ ასაკში უმრავლესობით თქვენი სახელმწიფო ან ოლქი საცხოვრებელი და თქვენ არ მოგვცა თქვენი თანხმობის დაუშვებს თქვენს მცირე კმაყოფაზე გამოიყენოს ეს საიტი.
თქვენ არ გამოიყენონ ჩვენი პროდუქცია ნებისმიერი უკანონო ან აკრძალული მიზნებისთვის და არც შეიძლება თქვენ, გამოყენების სამსახური, არღვევს ნებისმიერ კანონს თქვენს იურისდიქცია (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საავტორო კანონები).
თქვენ არ უნდა გადასცეს ნებისმიერი ჭიები ან ვირუსებისგან ან რაიმე კოდი დესტრუქციული ბუნებით.
შელახვას ან დარღვევას რომელიმე პირობები გამოიწვევს დაუყოვნებლივ შეწყვეტის თქვენი მომსახურება.

სექცია 2 - ზოგადი პირობები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვას მომსახურების ვინმეს რაიმე მიზეზით ნებისმიერ დროს.
თქვენ გესმით, რომ თქვენი შინაარსის (არ მათ შორის საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია), შეიძლება გადაეცეს unencrypted და მოიცავს (ა) გადაცემის მეტი სხვადასხვა ქსელების და (ბ) ცვლილებების შეესაბამება და ადაპტაციის ტექნიკური მოთხოვნები დამაკავშირებელი ქსელების ან მოწყობილობები. საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია ყოველთვის დაშიფრული დროს გადარიცხვის მეტი ქსელები.
თქვენ ეთანხმებით, რომ არ აღვადგინოთ, დუბლიკატი, ასლის გადაღების, გაყიდვა, გაყიდვა ან გამოეყენებინათ ნებისმიერი ნაწილი სამსახური, მომსახურების გაწევაზე, ან ხელმისაწვდომობის სამსახურის ან რაიმე საკონტაქტო ვებგვერდზე, რომლის მეშვეობითაც ემსახურება გარეშე გამოხატული წერილობითი ნებართვის ჩვენს მიერ .
სასაქონლო გამოიყენება ამ შეთანხმების შედის მოხერხებულობის მხოლოდ და არ ზღუდავს ან სხვაგვარად იმოქმედებს ამ პირობებზე.

სექცია 3 - ACCURACY, სრულყოფილება და ინფორმაციის სისრულე

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი, თუ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი საიტი არ არის ზუსტი, სრული და მიმდინარე. მასალა საიტზე გათვალისწინებულია ზოგადი ინფორმაცია მხოლოდ და არ უნდა დაყრდნობა ან გამოიყენება როგორც ერთადერთი საფუძველი გადაწყვეტილებების მიღების კონსულტაციის გარეშე დაწყებითი, უფრო ზუსტი, უფრო სრულყოფილი ან მეტი დროული საინფორმაციო წყაროები. ნებისმიერი დაყრდნობა მასალა ამ საიტზე არის საკუთარი პასუხისმგებლობით.
ეს საიტი შეიძლება შეიცავდეს გარკვეული ისტორიული ინფორმაცია. ისტორიული ინფორმაციით, აუცილებლად, არ არის მიმდინარე და უზრუნველყოფს თქვენი მინიშნება მხოლოდ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოს შინაარსი ამ საიტზე ნებისმიერ დროს, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება განაახლოს რაიმე ინფორმაცია ჩვენს საიტზე. ასევე ეთანხმებით, რომ ეს არის თქვენი პასუხისმგებლობა, მონიტორინგი ცვლილებებს ჩვენს საიტზე.

სექცია XX - მომსახურების და ფასეულობების ცვლილებები

ფასები ჩვენი პროდუქციის ექვემდებარება შეცვლას შეტყობინების გარეშე.
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს ან შეწყვიტოს სამსახურის (ან რაიმე ნაწილი ან შინაარსის მათი) გარეშე და ნებისმიერ დროს.
ჩვენ ვალდებული არ არის, რომ თქვენ ან მესამე მხარის ნებისმიერი მოდიფიკაცია, ფასი ცვლილება, შეჩერების ან discontinuance of სამსახური.

სექცია 5 - პროდუქცია ან მომსახურება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

გარკვეული პროდუქციის ან მომსახურების შეიძლება ხელმისაწვდომი მხოლოდ ონლაინ მეშვეობით ნახვა. ეს პროდუქტი ან მომსახურება შეიძლება ჰქონდეს შეზღუდული რაოდენობით და ექვემდებარება დაბრუნებას ან გაცვლა მხოლოდ ჩვენი დაბრუნება პოლიტიკა.
ჩვენ ყველა ძალისხმევა მივაღწიეთ მაქსიმალურად ზუსტად გამოვხატოთ ჩვენი პროდუქციის ფერები და გამოსახულებები მაღაზიაში. ჩვენ არ შეგვიძლია გარანტია, რომ თქვენი კომპიუტერის მონიტორის ჩვენება ნებისმიერი ფერი იქნება ზუსტი.
ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, მაგრამ არ არის ვალდებული, შეზღუდოს გაყიდვების ჩვენი პროდუქცია ან სერვისი ნებისმიერი პირისათვის, გეოგრაფიული რეგიონის ან იურისდიქცია. ჩვენ შეიძლება ამ უფლების საქმეზე მიხედვით შემთხვევაში საფუძველზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეზღუდოს რაოდენობით რაიმე პროდუქციის ან მომსახურების, რომ ჩვენ ვთავაზობთ. ყველა აღწერილობა პროდუქტების ან პროდუქციის ფასების ექვემდებარება შეცვლას ნებისმიერ დროს შეტყობინების გარეშე, იმ შეხედულებისამებრ ჩვენგანისთვის. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეწყვიტონ ნებისმიერი პროდუქტი ნებისმიერ დროს. ნებისმიერი შეთავაზება რაიმე პროდუქტის ან მომსახურების გააკეთა ამ საიტზე არის ბათილად სადაც აკრძალულია.
ჩვენ არ გარანტიას, რომ ხარისხის ნებისმიერი პროდუქციის, მომსახურების, ინფორმაციის, ან სხვა მასალის შესყიდული ან მიღებული შეხვდებით თქვენი მოლოდინი, ან რომ ნებისმიერი შეცდომების სამსახური კორექტირება.

სექცია 6 - ბილინგი და ანგარიშის ინფორმაცია

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, უარი თქვას ნებისმიერ ჩვენთან ერთად. ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შეზღუდოს ან გააუქმოს რაოდენობიდან ერთი ადამიანი, თითო საყოფაცხოვრებო ან თითო მიზნით. ეს შეზღუდვები შეიძლება შეიცავდეს იმავე კლიენტების ანგარიშზე ან იმავე საკრედიტო ბარათით ან / და ბრძანებით განთავსებულ ბრძანებებს, რომლებიც იყენებენ იმავე ბილინგისა და / ან გადაზიდვის მისამართს. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ შევცვალეთ ცვლილება ან გააუქმებთ ბრძანებას, ჩვენ შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ მოგაწვდით შეტყობინებას ელექტრონული ფოსტის ან / და ბილინგის მისამართი / ტელეფონის ნომრის დადგენისას. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეზღუდოს ან აკრძალოს ბრძანებები, რომ, ჩვენი ერთადერთი განაჩენი, როგორც ჩანს, განთავსდება დილერებთან, გადამყიდველს ან დისტრიბუტორებს.

თქვენ თანახმა ხართ მოგვაწოდოთ მიმდინარე, სრული და ზუსტი შეძენა და ანგარიშის ინფორმაცია ყველა შესყიდვები გააკეთა ჩვენს ოფისში. თქვენ ეთანხმებით, რომ ოპერატიულად განახლება თქვენი ანგარიში და სხვა სახის ინფორმაცია, მათ შორის, თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი და საკრედიტო ბარათის ნომერი და ვადის გასვლის თარიღების, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია შეავსოთ თქვენი ტრანზაქციების და თქვენთან, როგორც საჭიროა.

უფრო დეტალურად, გთხოვთ განიხილოს ჩვენი ბრუნდება პოლიტიკა.

სექცია 7 - ოპტიმალური ინსტრუმენტები

ჩვენ შეიძლება მოგაწვდით ხელმისაწვდომობის მესამე მხარის ინსტრუმენტები, რომელიც ჩვენ არც მონიტორინგი და არც რაიმე კონტროლი და არც შეყვანა.
თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ჩვენ უზრუნველყოს ისეთი იარაღები, "როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომია", ყოველგვარი გარანტიას, წარმომადგენლობები ან პირობების ნებისმიერი სახის და ყოველგვარი დამტკიცების. ჩვენ არ ვაგებთ განაწილებაზე წარმოქმნილი ან ამასთან თქვენს მიერ სურვილისამებრ მესამე მხარის ინსტრუმენტები.
გამოყენება თქვენს მიერ მთლიანი ინსტრუმენტები გვთავაზობენ საიტი მთლიანად თქვენი რისკით და შეხედულებისამებრ და თქვენ უნდა უზრუნველყოს, რომ თქვენ იცნობს და ამტკიცებს პირობების შესახებ, რომელიც იარაღები უზრუნველყოფს შესაბამისი მესამე მხარის მიმწოდებლის (s).
ჩვენ ასევე შესაძლოა, მომავალში, გთავაზობთ ახალ მომსახურებას და / ან თვისებების მეშვეობით ნახვა (მათ შორის, გათავისუფლების ახალი ინსტრუმენტები და რესურსები). ასეთი ახალი თვისებები და / ან მომსახურების ასევე უნდა იყოს წინამდებარე პირობები.

სექცია 8 - მესამე მხარეები

გარკვეული შინაარსის, პროდუქტები და მომსახურება ხელმისაწვდომი მეშვეობით ჩვენი მომსახურება მოიცავს მასალების მესამე მხარის.
მესამე მხარის კავშირები ამ საიტზე შეუძლია გაძლევთ მესამე მხარის საიტები, არ არის ჩვენთან ერთად. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი შემოწმებისას ან შეფასების შინაარსი ან სიზუსტით და ჩვენ არ გარანტიას და არ ექნება ვალდებულება ან პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მასალების ან საიტებზე, ან სხვა მასალების, პროდუქციის, ან მომსახურების მესამე მხარის მიერ.
ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი მესამე მხარის ვებსაიტებთან დაკავშირებული საქონლის, მომსახურების, რესურსების, შინაარსის ან ნებისმიერი სხვა ოპერაციის შეძენის ან გამოყენების შესახებ. გთხოვთ, გადახედოთ მესამე მხარის პოლიტიკას და პრაქტიკას და დარწმუნდით, რომ გესმით, სანამ რაიმე ტრანზაქციაში ჩადიხარ. მესამე მხარის მიმართ მიმართული საჩივრები, პრეტენზიები, შეშფოთება ან მესამე მხარის პროდუქტებთან დაკავშირებული საკითხები უნდა გადაეცეს მესამე მხარეს.

სექცია 9 - მომხმარებელი COMMENTS, გამონათქვამები და სხვა სუბიექტები

თუკი ჩვენი მოთხოვნის შემთხვევაში, კონკრეტული კონკრეტული წარდგენის გაგზავნა (მაგალითად, კონკურსის მასალა) ან თხოვნის გარეშე ჩვენ შემოგთავაზებთ შემოქმედებითი იდეების, წინადადებების, წინადადებების, გეგმების ან სხვა მასალების, ელექტრონული ფოსტით, საფოსტო წერილის ან სხვა (კოლექტიურად, "კომენტარი"), თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ დროს, შეიძლება შეზღუდვის გარეშე, რედაქტირება, ასლი, გამოაქვეყნოს, გავრცელება, თარგმნა და სხვაგვარად გამოიყენოთ ნებისმიერი საშუალებით ნებისმიერი კომენტარი, რომელსაც თქვენ ველით. ჩვენ ვართ და ვალდებულნი არ ვიქნებით (1), რათა შევინარჩუნოთ ნებისმიერი კომენტარი ნდობით; (2) ნებისმიერი კომპენსაციის გადახდა; ან (3) უპასუხოს ნებისმიერ კომენტარს.
ჩვენ შეიძლება, მაგრამ არ ვალდებულება, მონიტორინგი, შეცვალონ ან წაშლა შინაარსის, რომ ჩვენ განსაზღვრავენ ჩვენი შეხედულებისამებრ არიან უკანონო, შეურაცხმყოფელი, მუქარის, ცილისმწამებლურ, ცილისმწამებლური, პორნოგრაფიული, უცენზურო ან სხვაგვარად არასასიამოვნო ან არღვევს რომელიმე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების და ეს პირობები .
თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი კომენტარები არ არღვევს მესამე მხარის უფლებას, მათ შორის საავტორო უფლებებს, სასაქონლო ნიშანს, კონფიდენციალურობას, პიროვნებას ან სხვა პირადი ან საკუთრების უფლებას. თქვენ კვლავ ეთანხმებით, რომ თქვენი კომენტარები არ შეიცავდეს ცილისმწამებლურ ან სხვაგვარად უკანონო, შეურაცხმყოფელ ან უცენზურო მასალებს, ან შეიცავს კომპიუტერულ ვირუსებს ან სხვა მავნე ფაქტორებს, რომლებიც არანაირად გავლენას მოახდენენ სამსახურში მუშაობის ან მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ვებ-გვერდს. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცრუ ელ.ფოსტის მისამართი, ვიტყვი, რომ შენს თავს სხვაგან განსხვავებით, ან სხვაგვარად შეცდომაში შეჰყავს ან მესამე მხარეებს, რომლებიც წარმოადგენენ ნებისმიერი კომენტარის წარმოშობას. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ნებისმიერი კომენტარი გააკეთეთ და მათი სიზუსტე. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას თქვენს მიერ ან რომელიმე მესამე მხარის მიერ გამოქვეყნებულ კომენტარებზე.

სექცია 10 - პირადი ინფორმაცია

შენი წარდგენის პირადი ინფორმაციის მეშვეობით მაღაზია მართავს ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

სექცია 11 - შეცდომები, შეფერხებები და აუმინები

ზოგჯერ შეიძლება არსებობდეს ინფორმაციის ჩვენს საიტზე ან სამსახური, რომელიც შეიცავს typographical შეცდომები, უზუსტობის ან უმოქმედობის, რომ შეიძლება დაკავშირებული პროდუქტის აღწერილობა, ფასების, აქციები, გთავაზობთ, პროდუქტის გადაზიდვის ბრალდებით, სატრანზიტო ჯერ და ხელმისაწვდომობა. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ გამოსწორების ნებისმიერი შეცდომები, უზუსტობის ან უმოქმედობის და შეცვალოს ან განაახლოს ინფორმაცია ან გააუქმოს ბრძანებებს, თუ რაიმე ინფორმაციის სამსახურის ან ნებისმიერ მასთან დაკავშირებულ ნახვა არასწორია ნებისმიერ დროს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე (მათ შორის მას შემდეგ, რაც წარმოდგენილი იმისათვის) .
ჩვენ ვაწარმოებთ ვალდებულება არ განახლდეს, შეცვალოს ან განმარტავს ინფორმაციის სამსახურის ან ნებისმიერ მასთან დაკავშირებულ ნახვა, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ფასების ინფორმაციით, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. არ მითითებულ განახლება ან განახლების თარიღი გამოიყენება სამსახურის ან ნებისმიერ მასთან დაკავშირებულ ნახვა, უნდა იქნეს მიღებული მიუთითებს იმაზე, რომ ყველა ინფორმაციის სამსახურის ან ნებისმიერ მასთან დაკავშირებულ ნახვა შეიცვალა ან განახლება.

სექცია 12 - აკრძალულია გამოყენება

გარდა ამისა, სხვა აკრძალვები განსაზღვრული პირობები, თქვენ ეკრძალებათ გამოყენებით საიტი ან მისი შინაარსი: () ნებისმიერი უკანონო მიზნით; (ბ) შუამდგომლობას სხვები, შეასრულოს ან მონაწილეობა ნებისმიერ უკანონო, (გ ) არღვევს ნებისმიერი საერთაშორისო, ფედერალური, პროვინციული ან სახელმწიფო წესების, წესების, კანონების, ან ადგილობრივი განკარგულებებს; (დ) შელახოს ან დაარღვიონ ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლება სხვა; (ე) ავიწროვებენ, ძალადობა, შეურაცხყოფა , ზიანი, defame, ცილისწამება, disparage, დაშინება, ან დისკრიმინაციას საფუძველზე სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, რელიგიის, ეროვნების, რასის, ასაკის, ეროვნებისა, ან ინვალიდობის, (ვ) წარუდგინოს ყალბი ინფორმაცია; (ზ) ატვირთეთ ან გადაცემა ვირუსებისგან ან რაიმე სხვა სახის მუქარის კოდი, რომელიც ან შეიძლება იყოს გამოყენებული რაიმე ფორმით რომ გავლენას მოახდენს ფუნქციონალურობა ექსპლუატაციის სამსახურის ან ნებისმიერი დაკავშირებული ნახვა, სხვა საიტებზე, ან ინტერნეტში; (თ) შეაგროვოს ან თვალყური პირადი ინფორმაცია სხვა; (I) spam, phish, ფარმი, საბაბით, spider, crawl, ან Scrape; (კ) ნებისმიერი უცენზურო ან ამორალური მიზნით ან (ლ) ჩაერიოს ან circumvent უსაფრთხოების სამსახურის ან რაიმე დაკავშირებული ნახვა, სხვა საიტებზე, ან ინტერნეტში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეწყვიტოს თქვენს მიერ სამსახურის ან რაიმე დაკავშირებული ნახვა დარღვევის ნებისმიერი აკრძალული იყენებს.

სექცია XX - გარანტიების გამჟღავნება; პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ჩვენ არ გარანტიას წარმოადგენს ან გარანტიას, რომ თქვენს მიერ ჩვენი მომსახურება იქნება უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან შეცდომებისაგან.
ჩვენ არ გარანტიას, რომ შედეგები, რომელიც შეიძლება მიღებულ გამოყენება მომსახურება იქნება ზუსტი ან საიმედო.
ასევე ეთანხმებით, რომ დროდადრო ჩვენ შეიძლება ამოიღონ მომსახურების განუსაზღვრელი დროის ან მომსახურების გაუქმება ნებისმიერ დროს შეტყობინების გარეშე თქვენ.
თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით, რომ თქვენი გამოყენება, ან უუნარობა გამოყენება, მომსახურება თქვენი ერთადერთი რისკია. მომსახურებისა და მომსახურების საშუალებით თქვენ მიერ მოწოდებული ყველა პროდუქტი და მომსახურება (გარდა ჩვენთვის პირდაპირაა ნახსენები) გათვალისწინებული, როგორც "არის" და "ხელმისაწვდომი" თქვენი გამოყენებისათვის, ნებისმიერი წარმომადგენლობის, გარანტიების ან პირობების გარეშე, იგულისხმება, მათ შორის, ყველა გარანტიას, სავაჭრო პირობებს, სავაჭრო ობიექტებს, კონკრეტულ მიზნებს, გამძლეობას, წოდებასა და არღვევს.
არავითარ შემთხვევაში Sarms Store- ს, ჩვენს დირექტორებს, ოფიცრებს, თანამშრომლებს, შვილობილებს, აგენტებს, კონტრაქტორებს, სტაჟიორებს, მომწოდებლებს, მომსახურების მიმწოდებლებს ან ლიცენზატორებს პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ნებისმიერი დაზიანების, დანაკარგის, პრეტენზიის ან ნებისმიერი პირდაპირი, არაპირდაპირი, შემთხვევითი, სადამსჯელო, სპეციალური, ან რაიმე სახის თანდაყოლილი ზიანი, შეზღუდვის გარეშე, მოგება, დაკარგული შემოსავალი, დანაზოგი, მონაცემების დაკარგვა, ჩანაცვლების ხარჯები ან მსგავსი ზიანის ანაზღაურება, ხელშეკრულების საფუძველზე, დანაშაული (დაუდევრობის ჩათვლით), მკაცრი პასუხისმგებლობა ან სხვაგვარად, თქვენ იყენებთ რომელიმე მომსახურებას ან მომსახურების გამოყენებით შესყიდულ ნებისმიერ პროდუქტს, ან რაიმე სხვა პრეტენზიას, რომელიც დაკავშირებულია რაიმე ფორმით მომსახურების ან ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენებასთან, მათ შორის, ან არ შემოიფარგლება ნებისმიერი შინაარსის შეცდომებით ან გამოტოვებით, ან ნებისმიერი სახის დანაკარგი ან დაზიანება, რომელიც მოხდა მომსახურების ან სხვა შინაარსის (ან პროდუქტის) გამოყენების შედეგად, რომელიც განთავსდა, გადაეცა ან სხვაგვარად გახდა ხელმისაწვდომი სერვისის საშუალებით, თუნდაც მათ ამის შესახებ რჩევა. იმის გამო, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო ან იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის გამორიცხვას ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვას, ამგვარი სახელმწიფოების ან იურისდიქციების შედეგად, ჩვენი პასუხისმგებლობა შეიზღუდება კანონით ნებადართული მაქსიმალური ზომით.

სექცია 14 - ინვენტარიზაცია

თქვენ ეთანხმებით სარგსის მაღაზიის და ჩვენი მშობლის, შვილობილი კომპანიების, შვილობილი კომპანიების, პარტნიორების, ოფიცრების, დირექტორების, აგენტების, კონტრაქტორების, ლიცენზიატების, მომსახურების მიმწოდებლების, ქვეკონტრაქტორების, მომწოდებლების, სტაჟიორებისა და თანამშრომლების ანაზღაურებას, დაცვას და ჩატარებას, უვნებელია ნებისმიერი საჩივრისა და მოთხოვნისგან, მათ შორის ადვოკატთა გონივრული საკომისიოები, რომლებიც გაფორმდა ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ ამ მომსახურების პირობების ან მათ მიერ მითითებული დოკუმენტების დარღვევის გამო ან მათ მიერ რაიმე კანონის ან მესამე მხარის უფლებების დარღვევის გამო.

სექცია 15 - SEVERABILITY

იმ შემთხვევაში, რომელიმე დებულება ამ მომსახურების პირობები განისაზღვრება უკანონო, ბათილად ან ვერ შედის, როგორიცაა დებულება მაინც იყოს სავალდებულო, რომ მაქსიმალურად ნებადართულია კანონით და ვერ შედის ნაწილი ჩაითვლება უნდა გაწყვიტა, ამ პირობები სამსახური, ასეთი განსაზღვრა, გავლენას არ ახდენს მოქმედების და enforceability ნებისმიერი სხვა დანარჩენი დებულებები.

სექცია 16 - შეწყვეტა

მოვალეობები და ვალდებულებები მხარეებს გაწეული ადრე შეწყვეტის თარიღი უნდა გადარჩეს შეწყვეტა ამ შეთანხმების ყველა მიზნებისათვის.
ეს პირობები ეფექტურია თუ და ვიდრე შეწყდეს ან ჩვენთვის. თქვენ შეუძლია შეწყვიტოს ეს პირობები ნებისმიერ დროს აცნობა, რომ თქვენ აღარ სურთ გამოიყენონ ჩვენი სერვისი, ან როდესაც თქვენ შეწყვიტოს გამოყენებით ჩვენს საიტზე.
თუ რომ ჩვენი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება გამოიტანა თქვენ ვერ, ან ჩვენ ეჭვი, რომ თქვენ არ გამოუვიდა, რომელიც არ შეესაბამება არც ერთი ტერმინი ან დებულება ამ მომსახურების პირობები, ჩვენ ასევე შეუძლია შეწყვიტოს ამ შეთანხმების ნებისმიერ დროს შეტყობინების გარეშე და თქვენ დარჩება პასუხისმგებელი ყველა თანხების გამო მდე ჩათვლით თარიღი შეწყვეტის და / ან შესაბამისად შეიძლება არ შეღწევის ჩვენი მომსახურებისთვის (ან მისი ნაწილის).

სექცია 17 - მთელი შეთანხმება

მარცხი us განახორციელოს ან აღასრულოს უფლება ან დებულება ამ მომსახურების პირობები არ წარმოადგენს უარის თქმა ასეთი უფლება ან დებულება.
ეს პირობები და ნებისმიერ პოლიტიკას ან ოპერაციული წესები გამოქვეყნდება ჩვენს მიერ ამ საიტზე ან მიმართ სამსახური წარმოადგენს მთლიან ხელშეკრულებას და ურთიერთგაგებას თქვენ და ჩვენ და არეგულირებს თქვენს სამსახურში, superseding წინასწარი ან contemporaneous შეთანხმებები, კომუნიკაციებისა და წინადადებები , თუ არა ზეპირი ან წერილობითი, შორის თქვენ და ჩვენს (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, წინასწარი ვერსიის პირობები).
ნებისმიერი ორაზროვნება in ინტერპრეტაცია ეს პირობები არ უნდა იქნეს გაგებული წინააღმდეგ შედგენისას პარტია.

სექცია 18 - მმართველი კანონი

ეს მომსახურების პირობები და ცალკეული შეთანხმებები, რომელთა საშუალებითაც ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებას, უნდა იქნეს გამოყენებული და გაითვალისწინოს გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

სექცია 19 - ცვლილებების შეტანა მომსახურების პირობებში

შეგიძლიათ განიხილავს ყველაზე მიმდინარე მობილური პირობები ნებისმიერ დროს ამ გვერდზე.
ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, ჩვენი შეხედულებისამებრ, განახლება, შეცვლა ან შეცვალოს ნებისმიერი ნაწილი ამ მომსახურების პირობები მიერ განთავსების განახლებები და ცვლილებები ჩვენს ვებგვერდზე. ეს არის თქვენი პასუხისმგებლობა, რათა შეამოწმოს ჩვენი საიტი პერიოდულად ცვლილებები. თქვენს მიერ გამოყენების ან ხელმისაწვდომობის ჩვენი ვებგვერდი ან სამსახურის შემდეგ განთავსებას რაიმე ცვლილება, ამ მომსახურების პირობები შეადგენს მიღების იმ ცვლილებებს.

სექცია 20 - საკონტაქტო ინფორმაცია

მომსახურების პირობების შესახებ შეკითხვები უნდა გამოგვიგზავნოთ sales@sarmsstore.co.uk